O nama

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog

JVP IMOTSKI

Osnovao Grad Imotski dana 31. prosinca 1999. godine.

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskoga (u daljnem tekstu postrojba) je profesionalna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Imotskoga obavljajući vatrogasnu djelatnost kao javnu službu u skladu sa Zakonom i vatrogastvu. Postrojbu je osnovao Grada Imotski svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskoga od 31. prosinca 1999 godine. Kako bi u okviru vatrogasne djelatnosti skrbila o potrebama i interesima građa na ovom području. Postrojba se sastoji od postaje središnja koja se nalazi u Ulici Nikole Šubića Zrinskoga 16 u Imotskom.

Postrojbu čini ukupno 24 djelatnika, od čega je 20 operativni vatrogasaca. Ukupno ima 8 vatrogasni vozila u vlasništvu Postrojbe. Postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik vatrogasne postrojbe koji organizira i vodi rad i poslovanje postrojbe. Postrojbom upravlja Upravno vijeće koje ima 3 člana. Financijsko poslovanje Postrojbe obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

JVP Imotski u brojevima:

djelatnika
0
vozila
0
godina iskustva
0

Djelatnici

STIPE ZEC
zapovjednik Postrojbe

VINKO BREČIĆ
zapovjednik smjene
ZLATKO BREČIĆ
zapovjednik smjene
NIKOLA ĆURČIJA
zapovjednik smjene
MILIVOJ MUSTAPIĆ
zapovjednik smjene

ANTE PERIĆ
operativni dežurni
DRAŽEN OLUJIĆ
operativni dežurni

ANTE GABELICA
vođa grupe
LUKA MRŠIĆ
vođa grupe
IVICA SABLJIĆ
vođa grupe
IVAN ĆURČIJA
vođa grupe

ANTE MAJIĆ
tajnik

DARKO JAKIĆ
vatrogasac vozač
ZORAN JERKOVIĆ
vatrogasac vozač
ANTE ĆAPIN
vatrogasac vozač
DANE BEKAVAC
vatrogasac vozač
IVAN SLIŠKOVIĆ
vatrogasac vozač
MATE TOMIČIĆ
vatrogasac vozač

MARIJO ĆAPIN
vatrogasac
NENAD ŠKEVA
vatrogasac
ZVONIMIR MILAS
vatrogasac

ANITA VICAN
administrativni referent

BORO MEDVIDOVIĆ

Propisi

 • Odluka o osnivanju JVP Grada Imotskoga
 • Statut ustanove
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada JVP – Grada Imotskoga
 • Pravilnik o radu JVP – Grada Imotskoga
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registriranoga gradiva
 • Podaci o dojavama, objavljenim intervencijama i načinu postupanja u JVP – Grada Imotskoga
 • Kadrovske i ostale evidencije
 • Informacije o radu upravnog vijeća JVP – Grada Imotskoga, dnevni red, zapisnici, zaključci i odluke upravnog vijeća
 • Financijski planovi i izvještaji
 • Izvješća o radu
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Pravilnik o utvrđivanju koeficijenta složenosti poslova za utvrđivanje plaće, te reguliranja prekovremenog rada radnika JVP – Grada Imotskoga
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Katalog informacija
 • Ostale odluke, rješenja naputci, upravni i neupravni predmeti i drugi alati postrojbe
 • Poslovnik o radu Vatrogasnog vijeća .docx
 • Pravilnik o kriteriju i postupku odabira kandidata za vatrogasne poslove u JVP Grada Imotskog .docx

Download

2024. godina

 • Financijski izvještaj za 2023. godinu
  .xlsx – 5. veljače 2024.
 • Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu
  .doc5. veljače 2024.
 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu
  .pdf
   – 5. veljače 2024.
 • Potvrda učitanom financijskom izvještaju za 2023. godinu
  .pdf
   – 5. veljače 2024.

STARIJE GODINE

 • Djelatnici postrojbe .pdf
 • Financijsko izvješće 2015.godine .pdf
 • Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima .pdf
 • Financijsko izvješće 2016.godine .pdf
 • Financijsko izvješće 2017.godine .xls
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa .pdf
 • Financijsko izvješće 2018. godine .xls
 • Bilješke uz financijsko izvješće 2018. godine .doc
 • Priručnik za osposobljavanje vatrogasaca – HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA .pdf
 • Financijski izvještaj za 2019. godinu .xls
 • Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu .doc
 • Financijski izvještaj za 2020. godinu .xls
 • Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu .doc
 • Financijski izvještaj za 2021. godinu .xls
 • Bilješke uz Financijski izvještaj za 2021. godinu .doc
 • Financijski izvještaj za 2022. godinu .xlsx
 • Bilješke uz Financijski izvještaj za 2022. godinu .doc
 • Financijski izvještaji – polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 01.01. – 30.06.2023. godine .xlsx
 • Financijski izvještaji – polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 01.01. – 30.06.2023. godine – bilješke uz izvještaj .xlsx

Nadmetanje

2024. godina

 • Obavijest za kandidate – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .pdf – 11. lipnja 2024.
 • Obavijest za kandidate – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .pdf – 4. lipnja 2024.
 • JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .docx – 22. svibnja 2024.
 • JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .docx – 7. svibnja 2024.
 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika .docx – 5. veljače 2024.

STARIJE GODINE

 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika .pdf
 • ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA za imenovanje zamjenika zapovjednika .pdf
 • NATJEČAJ za prijem u radni odnos 6 izvršitelja na određeno vrijeme (4 mjeseca) – Vatrogasac sezonac .pdf
 • NATJEČAJ VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .docx
 • NATJEČAJ VATROGASAC – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .docx
 • NATJEČAJ VATROGASAC – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .docx
 • PONIŠTENI NATJEČAJI – 03. siječnja 2019. .pdf
 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika .doc
 • JAVNI NATJEČAJ Za prijam u radni odnos – VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 2 izvršitelja .docx
 • ODLUKA o poništenju javnog natječaja za imenovanje zamjenika zapovjednika .pdf
 • ODLUKA o poništenju javnog natječaja za VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 2 izvršitelja .pdf
 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika .doc
 • JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos – VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 2 izvršitelja .docx
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj – VATROGASAC-VOZAČ .doc
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj – VATROGASAC-VOZAČ .doc
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj – VATROGASAC-VOZAČ .doc
 • ODLUKA o poništenju javnog natječaja za VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 2 izvršitelja .pdf
 • JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos – VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 2 izvršitelja .docx
 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskog, 1 izvršitelj .docx
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj – VATROGASAC-VOZAČ .doc
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj – VATROGASAC-VOZAČ .doc
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj – VATROGASAC-VOZAČ .doc
 • JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos – SEZONSKI VATROGASAC, 4 izvršitelja .docx
 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zapovjednika .docx
 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika .docx
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.