Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

  • Odluka o ustrojavanju kataloga i informacija .pdf
  • Odluka o imenovanju službenika za informiranje .pdf
  • Zahtjev za pristup informacijama .pdf
  • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije .pdf
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija .pdf
  • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije .pdf
  • Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti .xls
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu .pdf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.