a O nama – JVP Imotski

O nama

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskog

JVP Imotski

Javna vatrogasna postrojba Grada Imotskoga (u daljnem tekstu postrojba) je profesionalna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Imotskoga obavljajući vatrogasnu djelatnost kao javnu službu u skladu sa Zakonom i vatrogastvu. Postrojbu je osnovao Grada Imotski svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskoga od 31. prosinca 1999 godine. Kako bi u okviru vatrogasne djelatnosti skrbila o potrebama i interesima građa na ovom području. Postrojba se sastoji od postaje središnja koja se nalazi u Ulici Nikole Šubića Zrinskoga 16 u Imotskom.

Postrojbu čini ukupno 24 djelatnika, od čega je 20 operativni vatrogasaca. Ukupno ima 8 vatrogasni vozila u vlasništvu Postrojbe. Postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik vatrogasne postrojbe koji organizira i vodi rad i poslovanje postrojbe. Postrojbom upravlja Upravno vijeće koje ima 3 člana. Financijsko poslovanje Postrojbe obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

DJELATNICI

Javne vatrogasne postrojbe Grada Imotskog

STIPE ZEC
zapovjednik Postrojbe

VINKO BREČIĆ
zapovjednik smjene
ZLATKO BREČIĆ
zapovjednik smjene
NIKOLA ĆURČIJA
zapovjednik smjene
MILIVOJ MUSTAPIĆ
zapovjednik smjene

ANTE PERIĆ
operativni dežurni
DRAŽEN OLUJIĆ
operativni dežurni

ANTE GABELICA
vođa grupe
LUKA MRŠIĆ
vođa grupe
IVICA SABLJIĆ
vođa grupe
IVAN ĆURČIJA
vođa grupe

ANTE MAJIĆ
tajnik

DARKO JAKIĆ
vatrogasac vozač
ZORAN JERKOVIĆ
vatrogasac vozač
ANTE ĆAPIN
vatrogasac vozač
DANE BEKAVAC
vatrogasac vozač

MARIJO ĆAPIN
vatrogasac
NENAD ŠKEVA
vatrogasac
ZVONIMIR MILAS
vatrogasac

ANITA VICAN
administrativni referent

SVETO ĆOSIĆ
domar

ANA DIVIĆ
spremačica

BORO MEDVIDOVIĆ

PROPISI

 • Odluka o osnivanju JVP Grada Imotskoga
 • Statut ustanove
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada JVP – Grada Imotskoga
 • Pravilnik o radu JVP – Grada Imotskoga
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registriranoga gradiva
 • Podaci o dojavama, objavljenim intervencijama i načinu postupanja u JVP – Grada Imotskoga
 • Kadrovske i ostale evidencije
 • Informacije o radu upravnog vijeća JVP – Grada Imotskoga, dnevni red, zapisnici, zaključci i odluke upravnog vijeća
 • Financijski planovi i izvještaji
 • Izvješća o radu
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Pravilnik o utvrđivanju koeficijenta složenosti poslova za utvrđivanje plaće, te reguliranja prekovremenog rada radnika JVP – Grada Imotskoga
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Katalog informacija
 • Ostale odluke, rješenja naputci, upravni i neupravni predmeti i drugi alati postrojbe.

NADMETANJE

 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika .pdf
 • ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA za imenovanje zamjenika zapovjednika .pdf
 • NATJEČAJ za prijem u radni odnos 6 izvršitelja na određeno vrijeme (4 mjeseca) – Vatrogasac sezonac .pdf
 • NATJEČAJ VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .docx
 • NATJEČAJ VATROGASAC – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .docx
 • NATJEČAJ VATROGASAC – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca .docx
 • PONIŠTENI NATJEČAJI – 03. siječnja 2019. .pdf
 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika .doc
 • JAVNI NATJEČAJ Za prijam u radni odnos – VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 2 izvršitelja .docx
 • ODLUKA o poništenju javnog natječaja za imenovanje zamjenika zapovjednika .pdf
 • ODLUKA o poništenju javnog natječaja za VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 2 izvršitelja .pdf
 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje zamjenika zapovjednika .doc
 • JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos – VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA, 2 izvršitelja .docx
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj / VATROGASAC-VOZAČ .doc
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj / VATROGASAC-VOZAČ .doc
 • OBAVIJEST ZA KANDIDATE na natječaj / VATROGASAC-VOZAČ .doc